Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.


Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż najwyższa jakość świadczonych przez nas usług realizowana jest dzięki wsparciu funduszy europejskich. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat realizowanej przez nas operacji.

Nazwa operacji: Uruchomienie firmy produkcyjno-usługowej wykorzystującej innowacyjne technologie skanowania laserowego oraz druku przestrzennego.

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności gospodarczej szczególnie w zakresie innowacji i nowych technologii.

Planowane wyniki/efekty operacji: Utworzenie nowego przedsiębiorstwa oraz miejsca pracy.

http://www.lgdpodbabiogorze.pl